Prev├ídzkovate─ż internetov├ęho port├ílu https://fotonaplatne.sk

Monika Bev├şzov├í – MiViMo
B.N─Ťmcovej 43
990 01
Ve─żk├Ż Krt├ş┼í
Slovensko

I─îO: 51 366 711
DI─î: 1121778779

Okresn├Ż ├║rad Ve─żk├Ż Krt├ş┼í
─î├şslo ┼żivnostensk├ęho registra: 660-11097
Obchodn├ę meno
Monika Bev├şzov├í MiViMo

Zodpovedná osoba a kontakt

Zodpovedn├í osoba: Monika Bev├şzov├í

Kontakt:

Tel:+421 915 830 932

E-mail: info@fotonaplatne.sk

Pondelok-Nede─ża┬á┬á 00:00-23.59

1) O registrácii

“Vyhlasujeme, ┼że d├íta sl├║┼żia len pre ├║─Źely identifik├ície pri n├íkupe vo firme “ Monika Bev├şzov├í – MiViMo ” a nebud├║ poskytnut├ę tret├şm osob├ím ani inak zneu┼żit├ę.

Objedn├ívky je mo┼żn├ę uskuto─Źni┼ą i bez registr├ície.

2)- Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

 1. ┬áPred├ívaj├║ci je povinn├Ż pred uzavret├şm zmluvy uzavretej na dia─żku alebo zmluvy uzavretej mimo prev├ídzkov├Żch priestorov pred├ívaj├║ceho alebo ak sa zmluva uzatv├íra na z├íklade objedn├ívky spotrebite─ża, pred t├Żm, ako spotrebite─ż odo┼íle objedn├ívku, jasne a zrozumite─żne ozn├ími┼ą spotrebite─żovi sp├┤sobom pod─ża odseku 2 alebo pod─ża medzin├írodnej zmluvy, ktorou je Slovensk├í republika viazan├í:
 2. a) hlavn├ę vlastnosti tovaru alebo charakter slu┼żby v rozsahu primeranom pou┼żit├ęmu prostriedku komunik├ície a tovaru alebo slu┼żbe,
 3. b) obchodn├ę meno a s├şdlo alebo miesto podnikania pred├ívaj├║ceho alebo osoby, v mene ktorej pred├ívaj├║ci kon├í,
 4. c) telef├│nne ─Ź├şslo pred├ívaj├║ceho a ─Ćal┼íie ├║daje, ktor├ę s├║ d├┤le┼żit├ę pre kontakt spotrebite─ża s pred├ívaj├║cim, najm├Ą adresu jeho elektronickej po┼íty a ─Ź├şslo faxu, ak ich m├í,
 5. d) adresu pred├ívaj├║ceho alebo osoby, v mene ktorej pred├ívaj├║ci kon├í, na ktorej m├┤┼że spotrebite─ż uplatni┼ą reklam├íciu tovaru alebo slu┼żby, poda┼ą s┼ąa┼żnos┼ą alebo in├Ż podnet, ak sa t├íto adresa l├ş┼íi od adresy uvedenej v p├şsmene b),
 6. e) celkov├║ cenu tovaru alebo slu┼żby vr├ítane dane z pridanej hodnoty a v┼íetk├Żch ostatn├Żch dan├ş alebo ak vzh─żadom na povahu tovaru alebo slu┼żby nemo┼żno cenu primerane ur─Źi┼ą vopred, sp├┤sob, ak├Żm sa vypo─Ź├şta, ako aj n├íklady na dopravu, dodanie, po┼ítovn├ę a in├ę n├íklady a poplatky, alebo, ak tieto n├íklady a poplatky nemo┼żno ur─Źi┼ą vopred, skuto─Źnos┼ą, ┼że do celkovej ceny m├┤┼żu by┼ą zar├ítan├ę tak├ęto n├íklady alebo poplatky; ak ide o zmluvu uzavret├║ na dobu neur─Źit├║ alebo dohodu o predplatnom, pred├ívaj├║ci informuje spotrebite─ża o celkovej cene za z├║─Źtovacie obdobie, a ak t├║to cenu nemo┼żno ur─Źi┼ą vopred, o sp├┤sobe, ak├Żm sa vypo─Ź├şta,
 7. f) cenu za pou┼żitie prostriedkov dia─żkovej komunik├ície, ktor├ę je mo┼żn├ę vyu┼żi┼ą na ├║─Źely uzavretia zmluvy, ak ide o ─Ź├şslo slu┼żby so zv├Ż┼íenou tarifou,
 8. g) platobn├ę podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa pred├ívaj├║ci zav├Ązuje doda┼ą tovar alebo poskytn├║┼ą slu┼żbu, inform├íciu o postupoch uplat┼łovania a vybavovania reklam├íci├ş, s┼ąa┼żnost├ş a podnetov spotrebite─żov,
 9. h) inform├íciu o pr├íve spotrebite─ża odst├║pi┼ą od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplat┼łovan├ş pr├íva na odst├║penie od zmluvy; pred├ívaj├║ci z├írove┼ł poskytne spotrebite─żovi formul├ír na odst├║penie od zmluvy pod─ża pr├şlohy ─Ź. 3,
 10. i) inform├íciu o tom, ┼że ak spotrebite─ż odst├║pi od zmluvy, bude zn├í┼ía┼ą n├íklady na vr├ítenie tovaru pred├ívaj├║cemu pod─ża ┬ž 10 ods. 3, a ak odst├║pi od zmluvy uzavretej na dia─żku, aj n├íklady na vr├ítenie tovaru, ktor├Ż vzh─żadom na jeho povahu nie je mo┼żn├ę vr├íti┼ą prostredn├şctvom po┼íty,
 11. j) inform├íciu o pr├şpadnej povinnosti spotrebite─ża uhradi┼ą pred├ívaj├║cemu cenu za skuto─Źne poskytnut├ę plnenie pod─ża ┬ž 10 ods. 5, ak spotrebite─ż odst├║pi od zmluvy o slu┼żb├ích po tom, ─Źo udelil pred├ívaj├║cemu v├Żslovn├Ż s├║hlas pod─ża ┬ž 4 ods. 6,
 12. k) inform├íciu o tom, ┼że spotrebite─ż nie je opr├ívnen├Ż odst├║pi┼ą od zmluvy, pr├şpadne inform├íciu o okolnostiach, za ktor├Żch spotrebite─ż str├íca pr├ívo na odst├║penie od zmluvy,
 13. l) pou─Źenie o zodpovednosti pred├ívaj├║ceho za vady tovaru alebo slu┼żby pod─ża v┼íeobecn├ęho predpisu, 19),
 14. m) inform├íciu o existencii a podrobnostiach z├íruky poskytovanej v├Żrobcom alebo pred├ívaj├║cim pod─ża pr├şsnej┼í├şch z├ísad, ako ustanovuje v┼íeobecn├Ż predpis, 20) ak ju v├Żrobca alebo pred├ívaj├║ci poskytuje, ako aj inform├íciu o existencii a podmienkach pomoci a slu┼żb├ích poskytovan├Żch spotrebite─żom po predaji tovaru alebo poskytnut├ş slu┼żby, ak sa tak├í pomoc poskytuje,
 15. n) inform├íciu o existencii pr├şslu┼ín├Żch k├│dexov spr├ívania, 21), ktor├ę sa pred├ívaj├║ci zaviazal dodr┼żiava┼ą, a o sp├┤sobe, ak├Żm sa m├┤┼że spotrebite─ż s nimi obozn├ími┼ą alebo z├şska┼ą ich znenie,
 16. o) inform├íciu o d─║┼żke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavret├║ na dobu ur─Źit├║; ak ide o zmluvu uzavret├║ na dobu neur─Źit├║ alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predl┼żuje jej platnos┼ą, aj inform├íciu o podmienkach vypovedania zmluvy,
 17. p) inform├íciu o minim├ílnej d─║┼żke trvania z├ív├Ązkov spotrebite─ża vypl├Żvaj├║cich zo zmluvy, ak zo zmluvy vypl├Żva pre spotrebite─ża tak├Ż z├ív├Ązok,
 18. q) inform├íciu o povinnosti spotrebite─ża zaplati┼ą preddavok alebo poskytn├║┼ą in├║ finan─Źn├║ z├íbezpeku na ┼żiados┼ą pred├ívaj├║ceho a o podmienkach, ktor├ę sa na jeho poskytnutie vz┼ąahuj├║, ak zo zmluvy vypl├Żva pre spotrebite─ża tak├Ż z├ív├Ązok,
 19. r) inform├íciu o funk─Źnosti vr├ítane pou┼żite─żn├Żch technick├Żch ochrann├Żch opatren├ş na zabezpe─Źenie elektronick├ęho obsahu, ak je to vhodn├ę,
 20. s) inform├íciu o kompatibilite elektronick├ęho obsahu s hardv├ęrom a softv├ęrom, o ktor├Żch pred├ívaj├║ci vie alebo je rozumn├ę o─Źak├íva┼ą, ┼że o nich vie, ak je to vhodn├ę,
 21. t) inform├íciu o mo┼żnosti a podmienkach rie┼íenia sporu prostredn├şctvom syst├ęmu alternat├şvneho rie┼íenia sporov, 21 a) pred├ívaj├║ci z├írove┼ł uvedie na svojom webovom s├şdle odkaz na platformu alternat├şvneho rie┼íenia sporov, 21 b) prostredn├şctvom ktorej m├┤┼że spotrebite─ż poda┼ą n├ívrh na za─Źatie alternat├şvneho rie┼íenia sporu.
 22. ┬áElektronick├í objedn├ívka produktov uskuto─Źnen├í formou vyplnen├ęho objedn├ívkov├ęho formul├íra ÔÇ×Objedn├ívkaÔÇť a n├ísledn├í ├║hrada k├║pnej ceny v zmysle vygenerovanej fakt├║ry je n├ívrhom na uzavretie k├║pnej zmluvy zo strany kupuj├║ceho.
 23. ┬áK akcept├ícii objedn├ívky produktov zo strany pred├ívaj├║ceho, a teda k uzatvoreniu k├║pnej zmluvy doch├ídza na z├íklade p├şsomn├ęho potvrdenia uzatvorenia k├║pnej zmluvy, v┬ázmysle Z├íkona na ochranu spotrebite─ża pri predaji na dia─żku ─Ź. 102/2014 (konkr├ętne ┬ž 6):

Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż bezodkladne po uzavret├ş zmluvy uzavretej na dia─żku, najnesk├┤r spolu s dodan├şm tovaru, poskytn├║┼ą spotrebite─żovi potvrdenie o uzavret├ş zmluvy na trvanlivom nosi─Źi.

 1. ┬áN├ívrhom na uzatvorenie k├║pnej zmluvy sa rozumie rovnako zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej pred├ívaj├║cim na z├íklade telefonickej alebo emailovej objedn├ívky kupuj├║ceho. K uzatvoreniu k├║pnej zmluvy doch├ídza v tomto pr├şpade p├şsomn├Żm potvrden├şm, elektronickou formou, cenovej ponuky kupuj├║cim.
 2. ┬áV pr├şpade objedn├ívky prostredn├şctvom objedn├ívkov├ęho formul├íra ÔÇ×objedn├ívkaÔÇť, je kupuj├║ci povinn├Ż, v objedn├ívke zvolen├Żm sp├┤sobom, zvoli┼ą formu ├║hrady k├║pnej ceny a n├ísledne zaplati┼ą pred├ívaj├║cemu k├║pnu cenu, v opa─Źnom pr├şpade ned├┤jde k uzatvoreniu k├║pnej zmluvy. Pred├ívaj├║ci t├Żmto z├írove┼ł informuje kupuj├║ceho (z├íkazn├şka) a┬ákupuj├║ci (z├íkazn├şk) berie na vedomie a s├║hlas├ş s t├Żm, ┼że s├║─Źas┼ąou objedn├ívky je povinnos┼ą zaplati┼ą cenu.
 3. ┬áV pr├şpade telefonickej alebo emailovej objedn├ívky, v zmysle ─îl├ínok II ods. 3, je kupuj├║ci povinn├Ż zaplati┼ą k├║pnu cenu na z├íklade fakt├║ry vystavenej a doru─Źenej pred├ívaj├║cim kupuj├║cemu (aj elektronicky). Po prip├şsan├ş platby na ├║─Źet pred├ívaj├║ceho, pred├ívaj├║ci informuje kupuj├║ceho, ┼że produkt bude odoslan├Ż na kupuj├║cim uveden├║ adresu.
 4. ┬áK├║pna zmluva sa uzatv├íra na dobu ur─Źit├║ a zanik├í splnen├şm z├ív├Ązkov pred├ívaj├║ceho a kupuj├║ceho.

8. ┬áPred├ívaj├║ci t├Żmto z├írove┼ł informuje kupuj├║ceho, ┼że nepodmie┼łuje uskuto─Źnenie objedn├ívky vy┼żadovan├şm s├║hlasu s┬áobchodn├Żmi podmienkami, predov┼íetk├Żm vzh─żadom na rozhodnutie SOI SK/0677/99/2015.

3) -K├║pna cena a platobn├ę podmienky

 1. ┬áCena produktov objedn├ívan├Żch prostredn├şctvom elektronick├ęho obchodu (─Ćalej len ÔÇ×k├║pna cenaÔÇť) je vygenerovan├í v┼żdy ┼ípeci├ílne pre ka┼żd├ęho jedn├ęho z├íkazn├şka po vyplnen├ş objedn├ívky na webovej str├ínke pred├ívaj├║ceho. V pr├şpade objedn├ívky v zmysle ─îl├ínok II ods. 5, za┼íle pred├ívaj├║ci kupuj├║cemu cenov├║ ponuku elektronicky.
 2. ┬áPred├ívaj├║ci negarantuje ─Źasov├║ platnos┼ą k├║pnych cien v pr├şpade rovnakej objedn├ívky v akomko─żvek ─Źasovom ├║seku. Pre vyl├║─Źenie ak├Żchko─żvek pochybnost├ş, k├║pna cena vygenerovan├í v pr├şpade konkr├ętnej objedn├ívky sa po jej ├║hrade v lehote splatnosti u┼ż nemen├ş.
 3. ┬áCena sa m├┤┼że zmeni┼ą z d├┤vodov zjavnej tla─Źovej ─Źi inej chyby t├Żkaj├║cej sa ceny tovaru zistenej v syst├ęme pred├ívaj├║ceho alebo zverejnenej na predmetnom e-shope pri tovare. Kupuj├║ci i pred├ívaj├║ci je opr├ívnen├Ż zru┼íi┼ą objedn├ívku, resp. odst├║pi┼ą od k├║pnej zmluvy (do okamihu prevzatia tovaru), ak je kupuj├║cemu ozn├ímen├í zmena k├║pnej ceny niektorej polo┼żky v d├┤sledku zjavnej tla─Źovej ─Źi inej chyby t├Żkaj├║cej sa ceny tovaru.
 4. ┬áK├║pna cena sa pova┼żuje za uhraden├║ d┼łom prip├şsania pe┼ła┼żn├Żch prostriedkov na ├║─Źet pred├ívaj├║ceho (alebo pri platbe v hotovosti momentom hotovostnej ├║hrady)
 5. ┬áSp├┤sob zaplatenia k├║pnej ceny a┬ácelkov├Żch n├íkladov s├║visiacich so samotnou objedn├ívkou a┬ádoru─Źen├şm tovaru (sp├┤sob platenia zvol├ş kupuj├║ci v procese objedn├ívania tovaru na webovej str├ínke n├íkupn├ęho port├ílu) je uveden├Ż v┬áobjedn├ívkovom formul├íri s┬ácelkov├Żm vy─Ź├şslen├şm n├íkladov.
 6. ┬áPri platen├ş je ako variabiln├Ż symbol nutn├ę uvies┼ą ─Ź├şslo vygenerovanej fakt├║ry. Kupuj├║cim nespr├ívne uveden├Ż variabiln├Ż symbol pri platbe m├í za n├ísledok nespr├ívne z├║─Źtovanie k├║pnej ceny a kupuj├║ci nesie v┼íetky rizik├í s t├Żm spojen├ę a kupuj├║ci je v ome┼íkan├ş s plnen├şm povinnosti zaplati┼ą. K├║pna cena produktov nezah┼Ľ┼ła cenu dopravy, ani in├ę n├íklady s├║visiace s dodan├şm produktov.
 7. ┬áSplatnos┼ą k├║pnej ceny:
 8. a) po zvolen├ş sp├┤sobu zaplatenia k├║pnej ceny, prostredn├şctvom objedn├ívkov├ęho formul├íra, je kupuj├║ci povinn├Ż zaplati┼ą pred├ívaj├║cemu k├║pnu cenu pred samotn├Żm prevzat├şm tovaru. Kupuj├║ci je z├írove┼ł opr├ívnen├Ż zaplati┼ą u┼ż pri vystaven├ş a odoslan├ş objedn├ívky pred├ívaj├║cemu s t├Żm, ┼że platba je vn├şman├í ako preddavok na k├║pnu cenu a┬á─Ćal┼íie vy─Ź├şslen├ę n├íklady, av┼íak kupuj├║cemu sa odpor├║─Źa, aby platil a┼ż po akcept├ícii objedn├ívky pred├ívaj├║cim (uzatvoren├ş zmluvy),
 9. b) pri hotovostnej ├║hrade pri doru─Źen├ş tovaru na dobierku je kupuj├║ci povinn├Ż zaplati┼ą pred├ívaj├║cemu k├║pnu cenu a┬á─Ćal┼íie vy─Ź├şslen├ę poplatky (napr. poplatok za n├şzku cenu objedn├ívky, poplatok za dopravu, poplatok za dobierku a┬ái.), t.j. celkov├║ vy─Ź├şslen├║ cenu, najnesk├┤r pri doru─Źen├ş tovaru kupuj├║cemu (aj prostredn├şctvom prepravnej spolo─Źnosti).
 10.  Cena za dobierku:
 • cena za dobierku nie je zahrnut├í v┬ák├║pnej cene tovaru a bude vy─Ź├şslen├í v┬áobjedn├ívkovom formul├íri a vo vygenerovanej fakt├║re, alebo v cenovej ponuke zaslanej e-mailom a kupuj├║ci sa zav├Ązuje uhradi┼ą ich spolu s k├║pnou cenou.
 • pred├ívaj├║ci je v┼íak opr├ívnen├Ż jednostranne a pod─ża vlastn├ęho uv├í┼żenia interne ur─Źi┼ą hodnotu (v├Ż┼íku) celkovej objedn├ívky, pri ktorej kupuj├║ci u┼ż neplat├ş cenu za dobierku. Skuto─Źnos┼ą platenia alebo neplatenia ceny za dobierku kupuj├║cim sa zobraz├ş v objedn├ívke na web str├ínke predmetn├ęho internetov├ęho obchodu a┬ápri ka┼żdej samostatne vytvorenej objedn├ívke sa hodnota (v├Ż┼íka) celkovej objedn├ívky m├┤┼że odli┼íova┼ą. Pred├ívaj├║ci je opr├ívnen├Ż jednostranne bez nutnosti uv├ídzania zmeny v t├Żchto V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienkach meni┼ą a upravova┼ą hodnotu objedn├ívky (uzatvorenej zmluvy), pri ktorej kupuj├║ci neplat├ş cenu za dobierku. Na uzatvorenie k├║pnej zmluvy t├íto zmena nem├í vplyv.
 1. ┬áIn├ę poplatky:
 • v├Ż┼íka k├║pnej ceny tovaru, vr├ítane v┼íetk├Żch dodato─Źn├Żch poplatkov (napr. s├║visiacich s formou┬áplatby a┬á┬áformou doru─Źenia tovaru), s├║ uveden├ę v┬áobjedn├ívkovom formul├íri a┬áto pred samotn├Żm vykonan├şm objedn├ívky.
 • pred├ívaj├║ci je v┼íak opr├ívnen├Ż ka┼żd├║ objedn├ívku posudzova┼ą individu├ílne a jednostranne pod─ża vlastn├ęho uv├í┼żenia interne ur─Źi┼ą objedn├ívku, pri ktorej kupuj├║ci, okrem k├║pnej ceny za tovar, u┼ż neplat├ş ┼żiadne dodato─Źn├ę n├íklady v┬ás├║vislosti so sp├┤sobom ├║hrady, v├Ż┼íkou objedn├ívky a┬ásamotn├Żm doru─Źen├şm a┬áto bez nutnosti uv├ídzania zmeny v t├Żchto V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienkach zo strany pred├ívaj├║ceho. Na uzatvoren├ę k├║pnej zmluvy t├íto zmena nem├í vplyv.
 1.  PLATBA ZA TOVAR VOPRED :

Pred├ívaj├║ci m├┤┼że po┼żadova┼ą platbu za tovar vopred:

 • pri hodnote objednan├ęho tovaru v sume nad 200ÔéČ bez dopravy (na z├íklade vystavenej z├ílohovej fakt├║ry prevodom na bankov├Ż ├║─Źet)
 • za tovar ktor├Ż sa odosiela do zahrani─Źia (na z├íklade vystavenej z├ílohovej fakt├║ry prevodom na bankov├Ż ├║─Źet)
 • pri objedn├ívke tovaru, ktor├Ż nie je skladom alebo je vyr├íban├Ż len na objedn├ívku, m├┤┼że by┼ą po┼żadovan├í z├ílohov├í platba vopred a to vo v├Ż┼íke 50% z ceny tovaru. Pokia─ż je objedn├ívka po─Źas procesu v├Żroby zru┼íen├í/stornovan├í, z├ílohov├í platba prepad├í v prospech pred├ívaj├║ceho, ktor├Ż zn├í┼ía n├íklady na v├Żrobu objednan├ęho tovaru.

(Z├ílohov├í platba je po┼żadovan├í na z├íklade vystavenej z├ílohovej fakt├║ry).

 1. ┬áZ├íkladn├Żm platidlom je mena EURO. Znak: ÔéČ.
 2. ┬áPoplatky b├ínk za vykonanie ├║hrady k├║pnej ceny a n├íkladov dopravy kupuj├║cim sa riadia zmluvou medzi kupuj├║cim a bankou kupuj├║ceho. Pred├ívaj├║ci nezodpoved├í za v├Ż┼íku tak├Żchto alebo obdobn├Żch poplatkov s┬át├Żm s├║visiacich.
 3. ┬áN├íklady na pou┼żitie elektronick├Żch prostriedkov komunik├ície sa riadia zmluvou medzi kupuj├║cim a jeho poskytovate─żom internetov├ęho pripojenia, pr├şpadne jeho poskytovate─żom slu┼żieb elektronickej komunik├ície. Pred├ívaj├║ci nezodpoved├í za v├Ż┼íku tak├Żchto alebo obdobn├Żch poplatkov s┬át├Żm s├║visiacich.

Mo┼żnosti platby n├íjdete bode

4)-Dodanie tovaru

 1. ┬áPred├ívaj├║ci je povinn├Ż doda┼ą produkty kupuj├║cemu v objednanom mno┼żstve a kvalite a v pr├şpade kupuj├║ceho v zmysle ─îl├ínok I┬áods. 5 aj spolu s p├şsomn├Żm rovnopisom t├Żchto V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok, ak ich u┼ż nedodal sk├┤r spolu s da┼łov├Żmi dokladmi vz┼ąahuj├║cimi sa k produktu a in├Żmi dokladmi, ak existuj├║ a s├║ typick├ę pre dan├Ż produkt. V pr├şpade ak p├şsomn├ę vyhotovenie t├Żchto V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok nebolo kupuj├║cemu v zmysle ─îl├ínok I┬áods. 5 dodan├ę s produktom, je kupuj├║ci povinn├Ż p├şsomne ozn├ími┼ą t├║to skuto─Źnos┼ą pred├ívaj├║cemu v lehote najnesk├┤r do dvoch pracovn├Żch dn├ş odo d┼ła prevzatia produktu, v opa─Źnom pr├şpade sa predpoklad├í, ┼że povinnos┼ą pred├ívaj├║ceho doda┼ą p├şsomn├Ż rovnopis t├Żchto V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok bola riadne splnen├í.
 2. ┬áAk kupuj├║ci nevznesie n├ímietky k nedoru─Źeniu tovaru a nedoru─Źeniu dokladov dod├ívan├Żch s tovarom v lehote dvoch pracovn├Żch dn├ş od dodania tovaru, na z├íklade potvrden├Żch dodac├şch a prepravn├Żch listov sa predpoklad├í, ┼że tovar bol kupuj├║cemu dodan├Ż riadne, ak sa d├┤kazne nepreuk├í┼że opak.
 3. ┬áPod─ża z├íkona o┬áochrane┬áspotrebite─ża pri podomovom predaji a z├ísielkovom predaji, ktor├Ż sa vz┼ąahuje aj na n├íkup tovaru a slu┼żieb cez internet, ak sa pred├ívaj├║ci a┬áspotrebite─ż (kupuj├║ci) nedohodn├║ inak, pred├ívaj├║ci je povinn├Ż objedn├ívku spotrebite─ża splni┼ą do 30 dn├ş od jej doru─Źenia. Ak pred├ívaj├║ci nespln├ş zmluvu, preto┼że objednan├Ż tovar nem├┤┼że doda┼ą alebo slu┼żbu poskytn├║┼ą, je povinn├Ż o tom bezodkladne informova┼ą spotrebite─ża a do 15 dn├ş mu vr├íti┼ą cenu zaplaten├║ za tovar alebo preddavok, ak sa pred├ívaj├║ci a spotrebite─ż nedohodn├║ na n├íhradnom plnen├ş. Miestom dodania objednan├ęho produktu je adresa uveden├í kupuj├║cim v objedn├ívke.
 4. ┬áPred├ívaj├║ci bude bezodkladne informova┼ą kupuj├║ceho o nemo┼żnosti dodania tovaru, ako aj v pr├şpadoch vy┼í┼íej moci alebo d├┤vodoch, za ktor├ę pred├ívaj├║ci alebo dopravca/doru─Źovate─ż/kuri├ęr nezodpoved├í. V tomto pr├şpade pred├ívaj├║ci pon├║kne alebo poskytne spotrebite─żovi n├íhradn├ę plnenie a postupuje pod─ża V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok a pr├ívnych predpisov.
 5. ┬áPred├ívaj├║ci dod├í tovar kupuj├║cemu na adresu n├şm uveden├║ pri vystaven├ş objedn├ívky a v├Żlu─Źne osobe, ktor├í je uveden├í ako kupuj├║ci. Dodanie alebo vydanie tovaru inej osobe ako kupuj├║cemu nie je mo┼żn├ę bez osobitn├ęho vopred dan├ęho p├şsomn├ęho s├║hlasu pred├ívaj├║ceho a pred├ívaj├║cim po┼żadovan├Żch dokumentov. Z tohto d├┤vodu je nevyhnutn├ę, aby kupuj├║ci uviedol spr├ívne svoje identifika─Źn├ę ├║daje pri objedn├ívan├ş tovaru a ├║daje pre dodanie tovaru. Dodanie tovaru mimo ├║zemia E├Ü je taktie┼ż mo┼żn├ę. Doru─Źovate─ż tovaru je opr├ívnen├Ż u preberaj├║cej osoby vhodn├Żmi prostriedkami vykona┼ą zistenie a overenie ─Źi t├íto osoba je kupuj├║cim a ─Źi je opr├ívnen├í prevzia┼ą tovar. Ak to okolnosti vy┼żaduj├║, pred├ívaj├║ci a kupuj├║ci sa m├┤┼żu dohodn├║┼ą na pred─║┼żen├ş dodacej lehoty, alebo na n├íhradnom plnen├ş v rovnakej kvalite a cene. V pr├şpade ┼ípeci├ílnej po┼żiadavky sa dodacia lehota predl┼żuje o ─Ćal┼íie pracovn├ę dni, ktor├ę bud├║ ozn├ímen├ę kupuj├║cemu elektronicky.
 6. ┬áDodanie produktu pred├ívaj├║ci uskuto─Źn├ş vlastn├Żmi prostriedkami k ruk├ím kupuj├║ceho (alebo kupuj├║cim p├şsomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredn├şctvom tret├şch os├┤b (prepravn├Żch, kuri├ęrskych a z├ísielkov├Żch spolo─Źnost├ş).
 7. ┬áDodanie produktu je uskuto─Źnen├ę jeho odovzdan├şm kupuj├║cemu (alebo kupuj├║cim p├şsomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), resp. jeho odovzdan├şm prv├ęmu prepravcovi na prepravu.
 8. ┬áPred├ívaj├║ci informuje kupuj├║ceho, ┼że si vyhradzuje pr├ívo doda┼ą objednan├Ż tovar (v po─Źte viac ako 2ks) aj viacer├Żmi samostatn├Żmi dod├ívkami s t├Żm, ┼że aj pre tak├ęto samostatn├ę dodania tovaru plat├ş cena prepravy ako pri akcept├ícii objedn├ívky (t.j. viac prepr├ív je ├║─Źtovan├Żch len za cenu jednej prepravy ).
 9. ┬áPrepravovan├Ż produkt mus├ş by┼ą vhodne a bezpe─Źne zabalen├Ż. Kupuj├║ci svojim podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania s├║─Źasne aj skuto─Źnos┼ą, ┼że obal nebol poru┼íen├Ż a produkt bol dodan├Ż kompletne v zmysle objedn├ívky.
 10. Pri osobnom odbere v┬á pr├şpade vidite─żn├ęho po┼íkodenia produktu, pr├şpadne zistite─żn├Żch v├íd, je kupuj├║ci opr├ívnen├Ż neprevzia┼ą produkt. Prevzat├şm produktu sa m├í za to, ┼że tento nemal vady zistite─żn├ę pri osobnej prehliadke produktu. Pri osobnom i z├ísielkovom dodan├ş je kupuj├║ci z├írove┼ł┬á povinn├Ż vyzna─Źi┼ą pozn├ímku o po┼íkoden├ş produktu v prepravnom/dodacom liste s v├Żsti┼żn├Żm opisom tohto po┼íkodenia, a to okam┼żite pri prevzat├ş ak ide o vady zistite─żn├ę pri prevzat├ş, alebo najnesk├┤r do 10 dn├ş od prevzatia ak ide o vady skryt├ę. V┼íetky nesk├┤r ozn├ímen├ę vady a po┼íkodenia, resp. reklam├ície dodan├ęho mno┼żstva a kvality produktu nebud├║ zo strany pred├ívaj├║ceho akceptovan├ę.
 11. Spolu s dodan├şm tovaru poskytne pred├ívaj├║ci kupuj├║cemu potvrdenie o uzavret├ş zmluvy na trvanlivom nosi─Źi.
 12. Vznik zmluvy a platnos┼ą tohto pr├ívneho ├║konu, upravuje Ob─Źiansky z├íkonn├şk, ako aj mo┼żnos┼ą jej zru┼íenia, tak zo strany kupuj├║ceho, ako aj pred├ívaj├║ceho. Z├íkon ur─Źuje niektor├ę mo┼żnosti zru┼íenia a dovo─żuje aj dohodu medzi kupuj├║cim a pred├ívaj├║cim o stornovan├ş. D├┤vodom m├┤┼że by┼ą napr├şklad aj technick├í chyba v syst├ęme internetov├ęho obchodu.
 13. Fotoplátno (vaša fotka na plátne)

  Pri objedn├ívke fotopl├ítna (fotka na pl├ítne) realizujeme v├Żrobu teda tla─Ź a r├ímovanie na druh├Ż a┼ż ┼ítvrt├Ż pracovn├Ż de┼ł od prijatia objedn├ívky.Ak si vyberiete ako doru─Źenie kuri├ęra V├í┼í obraz na stenu V├ím bude doru─Źen├Ż v nasleduj├║ci pracovn├Ż de┼ł po odoslan├ş. Celkov├í doba dodania je max. 15 dni od objednania.Zvy─Źajn├í dodacia lehota pre tovar skladom je v┼íak do 3 dn├ş.

  Foto na pvc (vaša fotka na plastovej tabuli)

  Pri objedn├ívke foto na pvc (fotka na plastovej doske) realizujeme v├Żrobu teda tla─Ź a ka┼í├şrovanie (lepenie) na druh├Ż a┼ż ┼ítvrt├Ż pracovn├Ż de┼ł od prijatia objedn├ívky.Ak si vyberiete ako doru─Źenie kuri├ęra V├í┼í obraz na stenu V├ím bude doru─Źen├Ż v nasleduj├║ci pracovn├Ż de┼ł po odoslan├ş.Celkov├í doba dodania je max. 15 dni od objednania.Zvy─Źajn├í dodacia lehota pre tovar skladom je v┼íak do 3 dn├ş.

  Fotografie (vyvolanie va┼íich fotografi├ş)

  Pri objedn├ívke fotografi├ş (vyvolanie va┼íich fotiek) realizujeme v├Żrobu teda tla─Ź na druh├Ż pracovn├Ż de┼ł od prijatia objedn├ívky.Ak si vyberiete ako doru─Źenie kuri├ęra Va┼íe fotky bud├║ doru─Źen├ę v nasleduj├║ci pracovn├Ż de┼ł po odoslan├ş.Celkov├í doba dodania je max. 45 pracovn├Żch dn├ş od objednania. Zvy─Źajn├í dodacia lehota pre tovar skladom je v┼íak do 15 pracovn├Żch dn├ş.

  Fotomagnetky

  Pri objedn├ívke fotomagnetiek, realizujeme v├Żrobu teda tla─Ź na druh├Ż pracovn├Ż de┼ł od prijatia objedn├ívky.Ak si vyberiete ako doru─Źenie kuri├ęra Va┼íe fotomagnetky bud├║ doru─Źen├ę v nasleduj├║ci pracovn├Ż de┼ł po odoslan├ş.Celkov├í doba dodania je max. 15 dni od objednania. Zvy─Źajn├í dodacia lehota pre tovar skladom je v┼íak do 3 dn├ş.

  Expresn├ę vyhotovenie obrazu,pvc obrazu ─Źi vyvolanie fotiek.

  Expresn├ę vyhotovenie Va┼íej objedn├ívky realizujeme do 1 pracovn├ęho d┼ła od zadania objedn├ívky.Podmienkou je realizova┼ą objedn├ívku do 10:00 v pracovn├Ż de┼ł.Celkov├í doba doru─Źenia je max.2dni(48hod). Pre expresn├ę vyhotovenie Va┼íej objedn├ívky N├ís pros├şm kontaktujte telefonicky na ─Ź├şsle 0915 830 932 alebo mailom info@fotonaplatne.sk alebo pri zad├ívan├ş objedn├ívky vlo┼żte do pozn├ímky expresn├ę vyhotovenie.

5) – Prevzatie tovaru

 1. ┬áPred├ívaj├║ci, prepravn├í spolo─Źnos┼ą alebo z├ísielkov├í slu┼żba je opr├ívnen├í avizova┼ą dod├ívku tovaru kupuj├║cemu e-mailom, sms spr├ívou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky). Kupuj├║ci z├írove┼ł s├║hlas├ş s t├Żm, aby pred├ívaj├║ci poskytol tieto ├║daje kupuj├║ceho prepravnej/┼ípedi─Źnej spolo─Źnosti alebo doru─Źovate─żovi. Kupuj├║ci je povinn├Ż by┼ą zastihnute─żn├Ż na n├şm uvedenej adrese v ─Źase ozn├ímen├ęho dodania tovaru.
 2. ┬áPri prevzat├ş tovaru je kupuj├║ci povinn├Ż bez vyzvania preuk├íza┼ą dopravcovi svoju toto┼żnos┼ą prostredn├şctvom platn├Żch dokladov toto┼żnosti (ob─Źiansky preukaz alebo pas). Z t├Żchto dokladov mus├ş by┼ą zrejm├í toto┼żnos┼ą kupuj├║ceho a opr├ívnenie k prevzatiu tovaru. V opa─Źnom pr├şpade nemus├ş by┼ą tovar odovzdan├Ż zo strany pred├ívaj├║ceho/prepravcu.
 3. ┬áAk kupuj├║ci neprevezme produkt, pred├ívaj├║ci ho ulo┼ż├ş vo svojej prev├ídzke alebo na adrese s├şdla spolo─Źnosti a vyzve kupuj├║ceho na jeho vyzdvihnutie. V pr├şpade, ak kupuj├║ci nevyzdvihne produkt ani do 30 pracovn├Żch dn├ş odo d┼ła doru─Źenia p├şsomnej v├Żzvy, uplynut├şm lehoty na dodato─Źn├ę prevzatie produktu, zmluvn├Ż vz┼ąah zalo┼żen├Ż k├║pnou zmluvou medzi pred├ívaj├║cim a kupuj├║cim zanik├í.
 4. ┬áNebezpe─Źenstvo po┼íkodenia produktu a zodpovednos┼ą za ┼íkodu na produkte prech├ídza na kuj├║ceho jeho prevzat├şm, pri─Źom nez├íle┼ż├ş na tom, ─Źi kupuj├║ci prevezme produkt osobne alebo prostredn├şctvom poverenej/splnomocnenej osoby. V pr├şpade uvedenom v┬áods. 3 tohto ─Źl├ínku, prech├ídza nebezpe─Źenstvo po┼íkodenia produktu a zodpovednos┼ą za ┼íkodu na produkte na kuj├║ceho d┼łom kedy kupuj├║ci neprevzal produkt pri prvom pokuse o doru─Źovanie.
 5. ┬áPri prevzat├ş tovaru je kupuj├║ci povinn├Ż odkontrolova┼ą neporu┼íenos┼ą obalu a kompletnos┼ą dod├ívky, najm├Ą po─Źet transportn├Żch balen├ş (bal├şkov/z├ísielok). V pr├şpade ak├Żchko─żvek zjavn├Żch v├íd zisten├Żch v s├║vislosti s prepravou a tovarom je kupuj├║ci povinn├Ż tieto bezodkladne, najnesk├┤r do 12 hod├şn elektronicky alebo telefonicky ozn├ími┼ą pred├ívaj├║cemu. Kupuj├║ci je povinn├Ż na prepravnom dokumente vyzna─Źi┼ą v┼íetky zjavn├ę po┼íkodenia z├ísielky a poru┼íenos┼ą obalu. Ak je zisten├ę in├ę naru┼íenie obalu balenia ─Źi z├ísielky o neopr├ívnenom otvoren├ş z├ísielky, je kupuj├║ci povinn├Ż z├ísielku od prepravcu/doru─Źovate─ża neprevzia┼ą.
 6. ┬áPodpisom preberacieho protokolu kupuj├║ci potvrdzuje, ┼że z├ísielka bola prevzat├í neporu┼íen├í. Ak kupuj├║ci nevznesie n├ímietky k nedoru─Źeniu tovaru a nedoru─Źeniu dokladov dod├ívan├Żch s tovarom v lehote 24 hod├şn od dodania tovaru, na z├íklade potvrden├Żch dodac├şch a prepravn├Żch listov sa predpoklad├í, ┼że tovar bol kupuj├║cemu dodan├Ż riadne, ak sa d├┤kazne nepreuk├í┼że opak.

6) – Dopravn├ę

 1. ┬áDopravn├ę n├íklady pred├ívaj├║ceho nie s├║ zahrnut├ę v k├║pnej cene produktu. Tieto bud├║ vy─Ź├şslen├ę v┬áobjedn├ívkovom formul├íri a vo vygenerovanej fakt├║re, alebo v cenovej ponuke zaslanej e-mailom a kupuj├║ci sa zav├Ązuje uhradi┼ą ich spolu s k├║pnou cenou.
 2. Osobn├Ż odber.Objedn├ívku je mo┼żn├ę vyzdvihn├║┼ą v ten ist├Ż de┼ł, za predpokladu, ┼że objednan├Ż tovar je na sklade. V ostatn├Żch pr├şpadoch v├ís budeme informova┼ą. Objedn├ívky je mo┼żn├ę vyzdvihova┼ą “medzi 08:00 ÔÇô 16:00”, mimo t├║to dobu po dohode.
  Reklam├ícia tovaru je mo┼żn├í do 3 dn├ş od doru─Źenia, za predpokladu, ┼że po┼íkodenie nebolo zjavn├ę pri odovzdan├ş!
 3. Tovar doru─Źovan├Ż kuri├ęrom GLS.Po┼ítovn├ę, ak nebude uveden├ę inak, je ├║─Źtovan├ę vo v├Ż┼íke 3.25ÔéČ.Pokia─ż nebude objedn├ívaj├║ci zastihnut├Ż, dostane ozn├ímenie o doru─Źen├ş z├ísielky a┬ábude vykonan├ę n├ísledn├ę doru─Źenie na ─Ćal┼í├ş pracovn├Ż de┼ł.U niektor├Żch obzvl├í┼í┼ą neskladn├Żch, ┼ąa┼żk├Żch alebo inak zle prepravovate─żn├Żch v├Żrobkov m├┤┼że by┼ą cena prepravy zv├Ż┼íen├í. Cena za prepravu sa zobrazuje ihne─Ć po v├Żbere sp├┤soby dopravy. Reklam├ícia z├ísielky je mo┼żn├í iba pri prevzat├ş!POZOR! Pokia─ż je bal├şk vidite─żne po┼íkoden├Ż, alebo ak je poru┼íen├í ochrann├í p├íska, uplatnite reklam├íciu priamo u prepravcu. Za ┼íkody vzniknut├ę pri preprave nenesie dod├ívate─ż zodpovednos┼ą.Z├ísielka je zvy─Źajne doru─Źen├í do druh├ęho d┼ła od odoslania. O odoslan├ş je z├íkazn├şk informovan├Ż e-mailom.
 4. Poplatky za doru─Źenie a platba

  Pri ka┼żdej objedn├ívke fotopl├ítna si ├║─Źtujeme poplatok za po┼ítovn├ę a baln├ę v pau┼í├ílnej sume : 3.25ÔéČ

  Pri objedn├ívkach na dobierku si ├║─Źtujeme pau┼í├ílnu sumu (dobiere─Źn├ę) : 0.90ÔéČ

  Pri objedn├ívkach nad 70ÔéČ je z├íkazn├şkovi poskytnut├í 100% z─żava z ceny dopravy.Teda pri n├íkupoch nad 70ÔéČ je doru─Źenie ako aj baln├ę zdarma.

  Pri objedn├ívkach, ktor├ę s├║ ozna─Źen├ę ako express teda musia by┼ą doru─Źen├ę do 2dn├ş si ├║─Źtujeme pau┼í├ílny poplatok : 10ÔéČ ku ka┼żd├ęmu objednan├ęmu obrazu.Pri expresnej tla─Źi resp. vyvol├ívaniu fotiek sa tento poplatok ├║─Źtuje iba jednor├ízovo ku ka┼żdej objedn├ívke.(nie po─Źet kusov).

  Pri objedn├ívkach nad 120ÔéČ nie je mo┼żn├ę uplatni┼ą doru─Źenie na dobierku a z├íkazn├şk je povinn├Ż uhradi┼ą 90% z ceny objednan├ęho tovaru vopred na n├í┼í bankov├Ż ├║─Źet najnesk├┤r do 24hod├şn od zadania objedn├ívky.Ak tak neurob├ş objedn├ívka bude stornovan├í.

2. ┬áPred├ívaj├║ci je v┼íak opr├ívnen├Ż jednostranne a pod─ża vlastn├ęho uv├í┼żenia interne ur─Źi┼ą hodnotu objedn├ívky, pri ktorej kupuj├║ci u┼ż neplat├ş cenu dopravy tovaru. Skuto─Źnos┼ą platenia alebo neplatenia ceny dopravy kupuj├║cim sa zobraz├ş v objedn├ívke na web str├ínke predmetn├ęho internetov├ęho obchodu. Pred├ívaj├║ci je opr├ívnen├Ż jednostranne bez nutnosti uv├ídzania zmeny v t├Żchto V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienkach meni┼ą a upravova┼ą hodnotu objedn├ívky (uzatvorenej zmluvy), pri ktorej kupuj├║ci neplat├ş cenu dopravy. Na uzatvoren├ę k├║pne zmluvy t├íto zmena nem├í vplyv.

7) – Odst├║penie od k├║pnej zmluvy

 1. Z├íkonn├Ż n├írok na vr├ítenie tovaru bez udania d├┤vodu vznik├í len vtedy, ke─Ć spotrebite─ż (kupuj├║ci) zak├║pil tovar prostredn├şctvom:
 • zmluvy uzavretej na dia─żku (zmluvy medzi pred├ívaj├║cim a spotrebite─żom┬ádohodnutej a uzavretej v├Żlu─Źne prostredn├şctvom jedn├ęho alebo viacer├Żch prostriedkov dia─żkovej komunik├ície bez s├║─Źasnej fyzickej pr├ştomnosti pred├ívaj├║ceho a spotrebite─ża, najm├Ą vyu┼żit├şm webov├ęho s├şdla, elektronickej po┼íty, telef├│nu, faxu, adresn├ęho listu alebo ponukov├ęho katal├│gu)
 • zmluvy uzavretej mimo prev├ídzkov├Żch priestorov pred├ívaj├║ceho (zmluvy medzi pred├ívaj├║cim a spotrebite─żom uzavret├í za s├║─Źasnej fyzickej pr├ştomnosti pred├ívaj├║ceho a spotrebite─ża na mieste, ktor├ę nie je prev├ídzkov├Żm priestorom pred├ívaj├║ceho; zmluvy na ktorej uzavretie dal n├ívrh pred├ívaj├║cemu spotrebite─ż na mieste, ktor├ę nie je prev├ídzkov├Żm priestorom pred├ívaj├║ceho; zmluvy uzavretej v prev├ídzkov├Żch priestoroch pred├ívaj├║ceho alebo prostredn├şctvom prostriedkov dia─żkovej komunik├ície bezprostredne po individu├ílnom a osobnom osloven├ş spotrebite─ża pred├ívaj├║cim na mieste, ktor├ę nie je prev├ídzkov├Żm priestorom pred├ívaj├║ceho alebo zmluvy uzavretej po─Źas predajnej akcie alebo v s├║vislosti s ┼łou).
 1. Inform├ícia oh─żadom mo┼żnosti odst├║penia od k├║pnej zmluvy: Kupuj├║ci m├┤┼że odst├║pi┼ą od k├║pnej zmluvy, bez uvedenia d├┤vodu do 14 kalend├írnych dn├ş, odo d┼ła kedy kupuj├║ci alebo n├şm ur─Źen├í tretia osoba, s v├Żnimkou dopravcu, prevezme produkt, t.j. t├íto lehota sa skon─Ź├ş po 14 d┼łoch od prevzatia tovaru. Ak v┼íak koniec tohto obdobia pripadne na de┼ł pracovn├ęho pokoja, lehota sa predl┼żuje do nasleduj├║ceho pracovn├ęho d┼ła. Spotrebite─ż m├┤┼że odst├║pi┼ą od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred za─Źat├şm plynutia lehoty na odst├║penie od zmluvy.
 2. ┬áSpotrebite─ż m├┤┼że uplatni┼ą pr├ívo na odst├║penie, v┬álehote 14 dn├ş, od zmluvy pod─ża ┬ž 7 ods. 1 z├ík. ─Ź. 102/2014 Z.z. z├íkona o ochrane spotrebite─ża pri predaji tovaru alebo poskytovan├ş slu┼żieb na z├íklade zmluvy uzavretej na dia─żku alebo zmluvy uzavretej mimo prev├ídzkov├Żch priestorov pred├ívaj├║ceho a o zmene a doplnen├ş niektor├Żch z├íkonov u pred├ívaj├║ceho v listinnej podobe alebo v podobe z├ípisu na inom trvanlivom nosi─Źi; ak bola zmluva uzavret├í ├║stne, na uplatnenie pr├íva spotrebite─ża na odst├║penie od zmluvy sta─Ź├ş ak├ęko─żvek jednozna─Źne formulovan├ę vyhl├ísenie spotrebite─ża vyjadruj├║ce jeho v├┤─żu odst├║pi┼ą od zmluvy (─Ćalej len ÔÇ×ozn├ímenie o odst├║pen├ş od zmluvyÔÇť). Spotrebite─ż m├┤┼że pou┼żi┼ą formul├ír na odst├║penie od zmluvy, ktor├Ż mu odovzdal pred├ívaj├║ci. Vzorov├Ż formul├ír ozn├ímenia o odst├║pen├ş od zmluvy je k┬ádispoz├şci├ş na webovej str├ínke pred├ívaj├║ceho, https://fotonaplatne.sk.sk/vratenie-tovaru/ alebo mu v┬ápr├şpade vy┼żiadania bude odoslan├Ż e-mailom alebo po┼ítou.
 3. ┬áLehota na odst├║penie od zmluvy je zachovan├í, ak kupuj├║ci za┼íle (odo┼íle) ozn├ímenie o uplatnen├ş pr├íva na odst├║penie od zmluvy pred t├Żm, ako uplynie lehota na odst├║penie od zmluvy, teda najnesk├┤r v┬á14. de┼ł odkedy lehota na odst├║penie od zmluvy za─Źala plyn├║┼ą, resp. ak koniec tohto obdobia pripadne na de┼ł pracovn├ęho pokoja, lehota sa predl┼żuje do nasleduj├║ceho pracovn├ęho d┼ła.
 4. ┬áKupuj├║ci mus├ş pre uplatnenie pr├íva na odst├║penie od zmluvy┬ápredlo┼żi┼ą origin├íl dokladu o k├║pe, z ktor├ęho je zrejm├ę u koho, kedy, ─Źo a v akej cene bolo zak├║pen├ę. Ak tak├Żto doklad kupuj├║ci nem├í, nem├┤┼że si uplatni┼ą pr├ívo na odst├║penie od zmluvy.
 5. ┬áPo odst├║pen├ş od zmluvy vr├íti pred├ívaj├║ci kupuj├║cemu v┼íetky platby, ktor├ę uhradil kupuj├║ci v s├║vislosti s uzavret├şm zmluvy (k├║pnu cenu vr├ítane n├íkladov na doru─Źenie tovaru). To sa nevz┼ąahuje na dodato─Źn├ę n├íklady, ak si kupuj├║ci zvolil in├Ż druh doru─Źenia, ako je najlacnej┼í├ş be┼żn├Ż sp├┤sob doru─Źenia, ktor├Ż pred├ívaj├║ci pon├║ka. Kupuj├║cemu sa teda vracia po┼ítovn├ę do v├Ż┼íky najlacnej┼íej formy po┼ítovn├ęho uveden├ęho na web str├ínke e-shopu. Platby bud├║ kupuj├║cemu vr├íten├ę bez zbyto─Źn├ęho odkladu, najnesk├┤r do 14 dn├ş odo d┼ła doru─Źenia ozn├ímenia o odst├║pen├ş od zmluvy. Ich ├║hrada bude uskuto─Źnen├í bezhotovostne, po┼ítovou pouk├í┼żkou alebo v┬áhotovosti, ak kupuj├║ci v├Żslovne nes├║hlasil s in├Żm sp├┤sobom platby, a to bez ├║─Źtovania ak├Żchko─żvek ─Ćal┼í├şch poplatkov. Platba za zak├║pen├Ż tovar bude kupuj├║cemu uhraden├í v┬álehote 14 dn├ş, podmienkou je v┼íak doru─Źenie vr├íten├ęho tovaru sp├Ą┼ą na adresu pred├ívaj├║ceho alebo po predlo┼żenie dokladu preukazuj├║ceho zaslanie tovaru sp├Ą┼ą pod─ża toho, ─Źo nastane sk├┤r.
 6. ┬áV pr├şpade odst├║penia od zmluvy je kupuj├║ci povinn├Ż zasla┼ą tovar sp├Ą┼ą alebo ho prinies┼ą na adresu pred├ívaj├║ceho uveden├║ v t├Żchto V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienkach najnesk├┤r do 14 dn├ş odo d┼ła uplatnenia pr├íva na odst├║penie od zmluvy. Lehota sa pova┼żuje za zachovan├║, ak kupuj├║ci tovar odo┼ílete sp├Ą┼ą pred uplynut├şm 14-d┼łovej lehoty. Vy┼í┼íie uveden├║ lehotu m├┤┼że pred├ívaj├║ci pred─║┼żi┼ą v pr├şpade, ┼że tovar nedostal sp├Ą┼ą alebo nem├í d├┤kaz o tom, ┼że ho kupuj├║ci odoslal (zaslal) na adresu pred├ívaj├║ceho uveden├║ vo V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienkach.
 7. ┬áPri odst├║pen├ş od zmluvy zn├í┼ía kupuj├║ci (spotrebite─ż) iba n├íklady na vr├ítenie tovaru pred├ívaj├║cemu┬áalebo┬áosobe poverenej pred├ívaj├║cim na prevzatie tovaru.
 8. ┬áKupuj├║ci berie na vedomie skuto─Źnos┼ą, ┼że ak s├║ s tovarom poskytovan├ę dar─Źeky, je darovacia zmluva medzi pred├ívaj├║cim a kupuj├║cim uzatvoren├í s podmienkou, ┼że ak d├┤jde k vyu┼żitie pr├íva spotrebite─ża odst├║pi┼ą od zmluvy pod─ża ┬ž 7┬á z├íkona ─Ź. 102/2014 Z.z., darovacia zmluva str├íca ├║─Źinnos┼ą a kupuj├║ci je povinn├Ż spolu s vr├íten├Żm tovarom vr├íti┼ą i s n├şm s├║visiace poskytnut├ę dar─Źeky a pod.
 9. ┬áPred├ívaj├║ci t├Żmto z├írove┼ł kupuj├║cemu (spotrebite─żovi) odpor├║─Źa (av┼íak nepodmie┼łuje), aby v┬ápr├şpade uplatnenia pr├íva odst├║penia od zmluvy uzatvorenej na dia─żku v┬álehote 14 dn├ş, kupuj├║ci pred├ívaj├║cemu doru─Źil p├şsomn├ę vyhl├ísenie o┬áodst├║pen├ş od zmluvy spolu s┬ávr├íten├Żm tovarom, ─Ź├şm d├┤jde k┬áur├Żchleniu vr├ítenia v┼íetk├Żch platieb (n├íkladov) v┬ás├║vislosti s┬áuzavret├şm zmluvy.
 10. ┬áPre odst├║penie od zmluvy zo strany kupuj├║cich – podnikate─żsk├Żch subjektov sa uplat┼łuj├║ z├íkonn├ę podmienky upraven├ę v Obchodnom z├íkonn├şku.
 11. Objedn├ívku m├┤┼że kupuj├║ci zru┼íi┼ą najnesk├┤r v de┼ł exped├şcie tovaru zo skladu, a┬áto telefonicky alebo emailom. Kontaktn├ę ├║daje pred├ívaj├║ceho s├║ uveden├ę v┬át├Żchto obchodn├Żch podmienkach a┬ána webovej str├ínke pred├ívaj├║ceho.
 12. ┬áPred├ívaj├║ci nepreber├í vr├íten├Ż produkt prostredn├şctvom dobierkovej slu┼żby, produkt v┬ápr├şpade, ak s├║ dan├ę z├íkonn├ę d├┤vody, mus├ş by┼ą zo strany kupuj├║ceho vr├íten├Ż formou be┼żn├ęho po┼ítov├ęho bal├şka alebo z├ísielkovou spolo─Źnos┼ąou.
 13. ┬áTovar mus├ş by┼ą vr├íten├Ż nepo┼íkoden├Ż, bez zn├ímok opotrebenia. Kupuj├║ci m├í pr├ívo┬átovar┬ározbali┼ą a odsk├║┼ía┼ą, aby zistil jeho vlastnosti a funk─Źnos┼ą. Ak je v┼íak tovar po┼íkoden├Ż, rozbit├Ż alebo nefunk─Źn├Ż, kupuj├║ci je v┬átakomto pr├şpade zodpovedn├Ż za zn├ş┼żenie hodnoty tovaru.
 14. ┬áKupuj├║ci nem├┤┼że odst├║pi┼ą od zmluvy, predmetom ktorej je:
 • poskytnutie slu┼żby, ak sa jej poskytovanie za─Źalo s v├Żslovn├Żm s├║hlasom spotrebite─ża a spotrebite─ż vyhl├ísil, ┼że bol riadne pou─Źen├Ż o tom, ┼że vyjadren├şm tohto s├║hlasu str├íca pr├ívo na odst├║penie od zmluvy po ├║plnom poskytnut├ş slu┼żby, a ak do┼ílo k ├║pln├ęmu poskytnutiu slu┼żby,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie slu┼żby, ktor├Żch cena z├ívis├ş od pohybu cien na finan─Źnom trhu, ktor├Ż pred├ívaj├║ci nem├┤┼że ovplyvni┼ą a ku ktor├ęmu m├┤┼że d├┤js┼ą po─Źas plynutia lehoty na odst├║penie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoven├ęho pod─ża osobitn├Żch po┼żiadaviek spotrebite─ża, tovaru vyroben├ęho na mieru alebo tovaru ur─Źen├ęho osobitne pre jedn├ęho spotrebite─ża,
 • predaj tovaru, ktor├Ż podlieha r├Żchlemu zn├ş┼żeniu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavret├ęho v ochrannom obale, ktor├Ż nie je vhodn├ę vr├íti┼ą z d├┤vodu ochrany zdravia alebo z hygienick├Żch d├┤vodov a ktor├ęho ochrann├Ż obal bol po dodan├ş poru┼íen├Ż,
 • predaj tovaru, ktor├Ż m├┤┼że by┼ą vzh─żadom na svoju povahu po dodan├ş neoddelite─żne zmie┼ían├Ż s in├Żm tovarom,
 • predaj alkoholick├Żch n├ípojov, ktor├Żch cena bola dohodnut├í v ─Źase uzavretia zmluvy, pri─Źom ich dodanie je mo┼żn├ę uskuto─Źni┼ą najsk├┤r po 30 d┼łoch a ich cena z├ívis├ş od pohybu cien na trhu, ktor├ę pred├ívaj├║ci nem├┤┼że ovplyvni┼ą,
 • vykonanie naliehav├Żch opr├ív alebo ├║dr┼żby, o ktor├ę spotrebite─ż v├Żslovne po┼żiadal pred├ívaj├║ceho; to neplat├ş pre zmluvy o slu┼żb├ích a zmluvy, ktor├Żch predmetom je predaj in├ęho tovaru ako n├íhradn├Żch dielov potrebn├Żch na vykonanie opravy alebo ├║dr┼żby, ak boli uzavret├ę po─Źas n├ív┼ítevy pred├ívaj├║ceho u spotrebite─ża a spotrebite─ż si tieto slu┼żby alebo tovary vopred neobjednal,
 • predaj zvukov├Żch z├íznamov, obrazov├Żch z├íznamov, zvukovoobrazov├Żch z├íznamov, kn├şh alebo po─Ź├şta─Źov├ęho softv├ęru pred├ívan├Żch v ochrannom obale, ak spotrebite─ż tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tla─Źe s v├Żnimkou predaja na z├íklade dohody o predplatnom a predaj kn├şh nedod├ívan├Żch v ochrannom obale,
 • poskytnutie ubytovac├şch slu┼żieb na in├Ż ako ubytovac├ş ├║─Źel, preprava tovaru, n├íjom automobilov, poskytnutie stravovac├şch slu┼żieb alebo poskytnutie slu┼żieb s├║visiacich s ─Źinnos┼ąami v r├ímci vo─żn├ęho ─Źasu a pod─ża ktorej sa pred├ívaj├║ci zav├Ązuje poskytn├║┼ą tieto slu┼żby v dohodnutom ─Źase alebo v dohodnutej lehote,
 • poskytovanie elektronick├ęho obsahu inak ako na hmotnom nosi─Źi, ak sa jeho poskytovanie za─Źalo s v├Żslovn├Żm s├║hlasom spotrebite─ża a spotrebite─ż vyhl├ísil, ┼że bol riadne pou─Źen├Ż o tom, ┼że vyjadren├şm tohto s├║hlasu str├íca pr├ívo na odst├║penie od zmluvy.
 1. ┬áKontaktn├ę ├║daje pred├ívaj├║ceho:

Kore┼íponden─Źn├í adresa: Monika Bev├şzov├í ÔÇô MiViMo; B.N─Ťmcovej 43; 990 01;Ve─żk├Ż Krt├ş┼í; Slovensko

Tel.: +421 (0) 915 830 932

E-mail: info@fotonaplatne.sk

 1.  Upozornenie:
  ┼Żiadny pr├ívny predpis neprizn├íva spotrebite─żovi n├írok na bezd├┤vodn├ę vr├ítenie tovaru, zak├║pen├ęho v tzv. kamennom obchode (prev├ídzkarni). Ak pred├ívaj├║ci tak├║to mo┼żnos┼ą (pr├şpadne mo┼żnos┼ą v├Żmeny tovaru za in├Ż tovar) spotrebite─żovi pon├║ka, ─Źin├ş tak nad r├ímec svojich povinnost├ş. N├írok na bezd├┤vodn├ę vr├ítenie alebo v├Żmenu tovaru nie je pr├ívne vym├íhate─żn├Ż.
 2. ┬áPred├ívaj├║ci nie je povinn├Ż upozorni┼ą kupuj├║ceho na nedostato─Źn├║ kvalitu pokladov. Pred├ívaj├║ci nekontroluje kvalitu dodan├Żch podkladov, tieto nijako neupravuje a nemen├ş,┬á ale s├║ spracov├ívan├ę automaticky. Rovnako nezodpoved├í za obsah podkladov a┬áich s├║lad so v┼íeobecne z├ív├Ązn├Żmi pr├ívnymi predpismi, ako ani za poru┼íovanie pr├ív du┼íevn├ęho vlastn├şctva tret├şch os├┤b.
 3. ┬áKupuj├║ci zodpoved├í za ak├║ko─żvek ┼íkodu, ktor├í by mohla by┼ą sp├┤soben├í tret├şm osob├ím v┬ás├║vislosti s┬ápou┼żit├şm produktov.
 4. ┬áV┬ápr├şpade, ak pred├ívaj├║ci zist├ş pri sprac├║van├ş objedn├ívky, ┼że dodan├Ż obsah podkladov je hanliv├Ż, pr├şpadne v┬ározpore s┬ámor├ílnymi a etick├Żmi n├ízormi pred├ívaj├║ceho, alebo v┼íeobecne z├ív├Ązn├Żmi pr├ívnymi predpismi, pr├şpadne s┬áin├Żmi z├íkonn├Żmi rozpormi (napr. predaj alkoholick├Żch, tabakov├Żch alebo in├Żch z├íkonom upraven├Żch v├Żrobkov osob├ím mlad┼í├şm ako 18 rokov), je pred├ívaj├║ci opr├ívnen├Ż odst├║pi┼ą od k├║pnej zmluvy, doru─Źen├şm p├şsomn├ęho ozn├ímenia o stornovan├ş potvrdenia objedn├ívky emailom. Kupuj├║cemu nevznik├í n├írok na ┼żiadnu n├íhradu, okrem n├íroku na vr├ítenie u┼ż zaplatenej k├║pnej ceny.
 5. ┬áPred├ívaj├║ci je tie┼ż opr├ívnen├Ż od k├║pnej zmluvy odst├║pi┼ą┬ádo okamihu odoslania tovaru, najm├Ą z d├┤vodu moment├ílne vzniknutej nedostupnosti objednan├ęho┬á tovaru kupuj├║cim. O odst├║pen├ş je v┼íak Pred├ívaj├║ci povinn├Ż bezodkladne informova┼ą kupuj├║ceho na e-mailov├║ adresu zadan├║ kupuj├║cim v objedn├ívke.┬á Pred odst├║pen├şm je Pred├ívaj├║ci opr├ívnen├Ż pon├║knu┼ą kupuj├║cemu n├íhradn├ę plnenie. Kupuj├║ci m├í pr├ívo n├íhradn├ę plnenie odmietnu┼ą a odst├║pi┼ą od┬á k├║pnej zmluvy.
 6. ┬áPred├ívaj├║ci poskytuje z├íruku na dodan├ę produkty v┬ás├║lade s┬ápr├şslu┼ín├Żmi pr├ívnymi predpismi Slovenskej republiky. Z├íru─Źn├í doba za─Ź├şna plyn├║┼ą odo d┼ła prevzatia produktu zo strany kupuj├║ceho. V┬ápr├şpade kupuj├║cich ÔÇô podnikate─żsk├Żch subjektov sa na zodpovednos┼ą za vady produktu a na podmienky poskytnutia z├íruky vz┼ąahuj├║ ustanovenia Obchodn├ęho z├íkonn├şka.
 7. ┬áV┬ápr├şpade vr├ítenia produktu s┬ávadou, ktor├í vy┼íla najavo a┼ż po jeho prevzat├ş, a┬áktor├í nebola zrejm├í a zistite─żn├í pri be┼żnej kontrole pri prevzat├ş, m├í kupuj├║ci n├írok na primeran├║ z─żavu z┬ák├║pnej ceny zodpovedaj├║cu povahe a rozsahu vady alebo vr├ítenie k├║pnej ceny. Ak ide o vadu, ktor├í rob├ş vec neupotrebite─żnou, m├í kupuj├║ci n├írok odst├║pi┼ą od zmluvy. Po dohode zmluvn├Żch str├ín m├┤┼że by┼ą produkt s┬ávadou nahraden├Ż aj nov├Żm produktom bez v├íd. Po┼íkoden├Ż, alebo vadn├Ż tovar mus├ş by┼ą kompletn├Ż.
 8. ┬áPostupy upraven├ę v┬átomto ─Źl├ínku sa primerane vz┼ąahuj├║ aj na podanie s┼ąa┼żnosti alebo podnetu zo strany kupuj├║ceho.
 9. ┬áDozorn├Ż org├ín: ├Üstredn├Ż in┼ípektor├ít, Slovenskej obchodnej in┼ípekcie,┬ápo┼ítov├Ż prie─Źinok 29, Prievozsk├í 32, 827 99 ┬áBratislava 27, Slovensk├í republika alebo pr├şslu┼ín├Ż in┼ípektor├ít pre dan├Ż kraj.┬áhttp://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

8) Bezpe─Źnos┼ą

Pri platbe platobn├Żmi kartami sa nemus├şte b├í┼ą zneu┼żitia. Vyu┼ż├şvame preveren├║ platobn├║ br├ínu s protokolom 3-D secure, podporovan├Żm kartov├Żmi asoci├íciami. V┼íetky intern├ę inform├ície (hesl├í, men├í, oper├ícia) sa ┼íifruj├║. Pre zv├Ż┼íenie r├Żchlosti ne┼íifruje v┼íeobecn├ę inform├ície (inform├ície o jednotliv├Żch polo┼żk├ích tovaru).

9) Reklamácie

V pr├şpade, ┼że tovar, ktor├Ż ste od n├ís dostali, je po┼íkoden├Ż alebo nefunk─Źn├Ż, postupujte pod─ża reklama─Źn├ęho poriadku. Vr├ítenie tovaru z d├┤vodu odst├║penia od zmluvy je pop├şsan├ę v bode 6. Obchodn├Żch podmienok.

10) Reklama─Źn├Ż poriadok

V├Żrobky, na ktor├ę sa vz┼ąahuje pr├ívo uplatnenia reklam├ície musia by┼ą odovzdan├ę na pos├║denie ihne─Ć po zisten├ş z├ívady, musia by┼ą ─Źist├ę a s n├íle┼żit├Żmi dokladmi a popisom z├ívady, pr├şpadne ozna─Źen├Żm miestom z├ívady.

https://fotonaplatne.sk/reklamacie/

Z├íruka, reklama─Źn├ę podmienky a reklama─Źn├Ż poriadok

 1. ┬áUstanovenia tohto bodu sa nevz┼ąahuj├║ na kupuj├║ceho, ktor├Ż nie je spotrebite─ż alebo ┬ánakupuje tovar za ├║─Źelom podnikania a nie za ├║─Źelom osobnej spotreby fyzick├Żch os├┤b; zodpovednos┼ą za vady tovaru sa v tomto pr├şpade riadi ustanoveniami ┬ž422 a nasl. Obchodn├ęho z├íkonn├şka. Pred├ívaj├║ci vybavuje spotrebite─żsk├ę reklam├ície v s├║lade s pr├ívnymi predpismi Slovenskej republiky, najm├Ą z├íkonom ─Ź. 250/2007 Z.z. v platnom znen├ş, Ob─Źianskym z├íkonn├şkom SR a platn├Żmi pr├ívnymi predpismi.
 2. ┬áPri v┼íetk├Żch tovaroch kupovan├Żch na z├íklade ob─Źianskopr├ívnych vz┼ąahov je z├íru─Źn├í doba v s├║lade s pr├ívnymi predpismi Slovenskej republiky ┼ítandardne 24 mesiacov, ak pr├ívne predpisy SR neustanovuj├║ krat┼íiu dobu pre ur─Źit├ę druhy tovaru. Z├íru─Źn├í doba za─Ź├şna plyn├║┼ą odo d┼ła prevzatia tovaru kupuj├║cim. Pred├ívaj├║ci zodpoved├í kupuj├║cemu spotrebite─żovi za vady tovaru pod─ża ┬ž 623 a 623 Ob─Źianskeho z├íkonn├şka.
 3. ┬áTrvanie z├íru─Źnej doby vypl├Żva z pr├ívnych predpisov Slovenskej republiky. Ak je na pred├ívanej veci, jej obale alebo n├ívode k nej pripojenom vyzna─Źen├í lehota na pou┼żitie, neskon─Ź├ş sa z├íru─Źn├í doba pred uplynut├şm tejto lehoty.
 4. ┬áPri v┼íetk├Żch tovaroch kupovan├Żch firemn├Żmi z├íkazn├şkmi, na z├íklade obchodn├ęho vz┼ąahu, (v zmysle Obchodn├ęho z├íkonn├şka) je z├íru─Źn├í doba ÔÇô ÔÇ×z├íruka za akos┼ąÔÇť stanoven├í pred├ívaj├║cim┬á na 12 mesiacov.
 5. ┬áUplatnenie reklam├ície je mo┼żn├ę:
 • osobne na adrese: Monika Bev├şzov├í ÔÇô MiViMo; B.N─Ťmcovej 43; 990 01;Ve─żk├Ż Krt├ş┼í; Slovensko
 • po┼ítou na adresu: Monika Bev├şzov├í ÔÇô MiViMo; B.N─Ťmcovej 43; 990 01;Ve─żk├Ż Krt├ş┼í; Slovensko (odoslan├şm tovaru spolu s dokladom o k├║pe).
 1. ┬áK reklamovan├ęmu tovaru prilo┼ż├ş kupuj├║ci ─Źitate─żn├Ż origin├íl alebo k├│piu dokladu o k├║pe tovaru a podrobne uvedie popis vady a sp├┤sob ak├Żm sa vada navonok prejavuje. Tovar m├í by┼ą doru─Źen├Ż v ─Źistom stave a s pr├şslu┼íenstvom dod├ívan├Żm s tovarom.
 2. ┬áKupuj├║ci je opr├ívnen├Ż uplatni┼ą reklam├íciu na produkt v┬áz├íru─Źnej dobe, a to bezodkladne potom, ako sa o vade produktu dozvedel, zaslan├şm p├şsomnej reklam├ície na adresu pred├ívaj├║ceho uveden├║ v┬át├Żchto V┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky a to v┬ás├║lade so v┼íeobecne z├ív├Ązn├Żmi pr├ívnymi predpismi.
 3. ┬áPred├ívaj├║ci je povinn├Ż vybavi┼ą reklam├íciu kupuj├║ceho p├şsomne (elektronicky, po┼ítou) vyrozumie┼ą o v├Żsledku vybavenia reklam├ície do 30 dn├ş odo d┼ła obd┼Ľ┼żania/prijatia p├şsomnej reklam├ície.
 4. ┬áBli┼ż┼íie podmienky z├íruky a reklam├íci├ş sa riadia Reklama─Źn├Żm poriadkom pred├ívaj├║ceho, ktor├Ż je zverejnen├Ż a┬áje spotrebite─żom k┬ádispoz├şci├ş aj na webovej str├ínke internetov├ęho obchodu

11.) Neprebrat├Ż tovar

Ak z├íkazn├şk od zmluvy neodstupuje a┬átovar si len jednoducho nepr├şde vyzdvihn├║┼ą (alebo nepreberie dobierku), Nebude mu u─Źtovan├Ż storno poplatok.

Bude┬á mu v┼íak ├║─Źtova┼ą poplatok za uskladnenie neprevzat├ęho tovaru. T├║to mo┼żnos┼ą n├ím d├íva Ob─Źiansky┬áz├íkonn├şk (oddiel o spotrebite─żsk├Żch zmluv├ích).

Ak z├íkazn├şk neprevezme v dohodnutom term├şne svoj objednan├Ż tovar pred├ívaj├║cemu sa tovar vrat├ş sp├Ą┼ą ten m├í mo┼żos┼ą tovar uskladni┼ą po dobu 365 dn├ş od vr├ítenia tovaru. Lehota uskladnenia za─Ź├şn├í plyn├║┼ą od doby prevzatia tovaru pred├ívaj├║c├şm a za uskladnenie si pred├ívaj├║c├ş bude u─Źtova┼ą 150ÔéČ jednor├ízov├Ż poplatok. Po uplynut├ş 365 dn├ş (aj sk├┤r pod─ża rozhodnutie pred├ívaj├║ceho) sa finan─Źn├í ujma vziknut├í uskladnen├şm bude vym├íha┼ą pravne. Lehota na vyzdvihnutie tovaru pre z├íkazn├şka je do 200dn├ş od vr├ítenia zasielky predavaj├║cemu.

─îl├ínok IX – Inform├ícia o alternat├şvnom rie┼íen├ş sporu online (RSO) pre e-shop

 1. ┬áPred├ívaj├║ci t├Żmto z├írove┼ł informuje z├íkazn├şkov (kupuj├║cich), ┼że d┼łom 1. febru├íra 2016 nadob├║da ├║─Źinnos┼ą z├íkon ─Ź. 391/2015 Z. z. o alternat├şvnom rie┼íen├ş spotrebite─żsk├Żch sporov a o zmene a doplnen├ş niektor├Żch z├íkonov. Cie─żom tohto z├íkona je vytvorenie novej mo┼żnosti pre spotrebite─żov rie┼íi┼ą svoj spor s pred├ívaj├║cim r├Żchlo, efekt├şvne, menej form├ílne a predov┼íetk├Żm bezplatne, resp. len s minim├ílnymi n├íkladmi.┬á Ide o dosiahnutie zmierliv├ęho rie┼íenia, resp. dohody medzi spotrebite─żom a┬á pred├ívaj├║cim o vyrie┼íen├ş sporu, ktor├í sa po s├║hlase oboch str├ín s jej znen├şm st├íva z├ív├Ązn├Żm pr├ívnym podkladom.
 2. ┬áOrg├ínom alternat├şvneho rie┼íenia sporov zo z├íkona s├║ ├Ürad pre regul├íciu sie┼ąov├Żch odvet├ş, ├Ürad pre regul├íciu elektronick├Żch komunik├íci├ş a po┼ítov├Żch slu┼żieb a Slovensk├í obchodn├í in┼ípekcia. Slovensk├í obchodn├í in┼ípekcia je navy┼íe v postaven├ş tzv. rezidu├ílneho subjektu, ─Źo znamen├í, ┼że bude opr├ívnen├í rie┼íi┼ą aj tak├ę spory, pri ktor├Żch nie je ur─Źen├í kompetencia in├Żch org├ínov, okrem sporov vypl├Żvaj├║cich zo zml├║v o poskytovan├ş finan─Źn├Żch slu┼żieb.
 3. ┬áPod─ża ┬ž11 z├ík. 391/2015 o alternat├şvnom rie┼íen├ş spotrebite─żsk├Żch sporov a o zmene a doplnen├ş niektor├Żch z├íkonov, m├í spotrebite─ż pr├ívo obr├íti┼ą sa na pred├ívaj├║ceho so ┼żiados┼ąou o n├ípravu, ak nie je spokojn├Ż so sp├┤sobom, ktor├Żm pred├ívaj├║ci vybavil jeho reklam├íciu alebo ak sa domnieva, ┼że pred├ívaj├║ci poru┼íil jeho pr├íva. Spotrebite─ż m├í pr├ívo v pr├şpade, ak d├┤jde k sporu s pred├ívaj├║cim, po tom, ─Źo vyu┼żije v┼íetky mo┼żnosti na vyrie┼íenie sporu, obr├íti┼ą sa na subjekt alternat├şvneho rie┼íenia sporu, ktor├ęho hodnota bude vy┼í┼íia ako 20,- ÔéČ. Pr├ívna ├║prava sa vz┼ąahuje nielen na spory ÔÇ×dom├íceÔÇť, ale aj na spory ÔÇ×cezhrani─Źn├ęÔÇť, t.j. spory medzi zahrani─Źn├Żmi spotrebite─żmi a pred├ívaj├║cimi na ├║zem├ş SR.
 4. ┬áSubjekt alternat├şvneho rie┼íenia sporu ukon─Ź├ş spor do 90 dn├ş odo d┼ła jeho za─Źatia, pri─Źom o pred─║┼żen├ş lehoty o 30 dn├ş (aj opakovane) upovedom├ş navrhovate─ża.
 5. ┬áAk spotrebite─ż nebude spokojn├Ż so sp├┤sobom, ako pred├ívaj├║ci vybavil jeho reklam├íciu alebo inak poru┼íil jeho pr├íva, v tom pr├şpade m├í mo┼żnos┼ą poda┼ą n├ívrh na pr├şslu┼ín├Ż subjekt. Nevylu─Źuje to mo┼żnos┼ą rie┼íi┼ą svoj spor aj s├║dnou cestou. Aby sa zabezpe─Źil hladk├Ż priebeh rie┼íenia sporu, z├íkon vy┼żaduje povinn├ę poskytnutie s├║─Źinnosti zo strany pred├ívaj├║ceho.
 6. Org├ínom alternat├şvneho rie┼íenia sporov je:

Slovensk├í obchodn├í in┼ípekcia, ├Üstredn├Ż in┼ípektor├ít, Odbor pre medzin├írodn├ę vz┼ąahy a alternat├şvne rie┼íenie spotrebite─żsk├Żch sporov, Prievozsk├í 32, p.p. 29, 827 99 Bratislava 27, SR.

Web: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

E-mail: ars@soi.sk, adr@soi.sk

 1. ┬áN├ívrh m├┤┼że spotrebite─ż poda┼ą sp├┤sobom ur─Źen├Żm pod─ża ┬ž12 Z├íkona 391/2015 Z.z. o alternat├şvnom rie┼íen├ş spotrebite─żsk├Żch sporov a o zmene a doplnen├ş niektor├Żch z├íkonov, aj elektronicky prostredn├şctvom platformy rie┼íenia sporov on-line (RSO) na str├ínke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
 2. ┬áAlternat├şvne rie┼íenie sporov je vyhraden├ę v├Żlu─Źne pre spotrebite─żov fyzick├ę osoby, nie nakupuj├║cich podnikate─żov. Rie┼íenie sporu prebieha medzi spotrebite─żom a┬ápred├ívaj├║cim, ktor├ş uzavreli zmluvu na dia─żku a, ktor├Żch spor m├í hodnotu vy┼í┼íiu ako 20ÔéČ.
 3. ┬áPred├ívaj├║ci t├Żmto z├írove┼ł informuje kupuj├║cich, o┬ámo┼żnosti individu├ílneho pod├ívania ┼żiadosti, n├ívrhov, podnetov a┬ápokusov o┬ápred├şdenie sporov elektronicky na e-mailov├║ adresu: info@fotonaplatne.sk

─îl├ínok X – Ochrana osobn├Żch ├║dajov a s├║kromia

 1. ┬áOsobn├ę ├║daje kupuj├║ceho s├║ sprac├║van├ę pod─ża z├ík. ─Ź. 122/2013 Z.z. o ochrane osobn├Żch ├║dajov v znen├ş z├íkona ─Ź. 84/2014 Z.z. (├║pln├ę znenie z├íkona zo d┼ła 30.05.2014 je uveden├ę v┬áZbierke z├íkonov pod ─Ź├şslom 136/2014 Z.z.) (─Ćalej len ÔÇ×ZoOOUÔÇť). Kupuj├║ci berie na vedomie, ┼że pred├ívaj├║ci sprac├║va jeho osobn├ę ├║daje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa,┬á I─îO, adresa elektronickej po┼íty, telef├│nne ─Ź├şslo (─Ćalej spolo─Źne v┼íetko len ako ÔÇ×osobn├ę ├║dajeÔÇť).
 2. ┬áKupuj├║ci berie na vedomie, ┼że je povinn├Ż svoje osobn├ę ├║daje (pri registr├ícii, v svojom u┼ż├şvate─żskom ├║─Źte, pri objedn├ívke vykonanej z webov├ęho rozhrania obchodu) uv├ídza┼ą spr├ívne a pravdivo a ┼że je povinn├Ż bez zbyto─Źn├ęho odkladu informova┼ą pred├ívaj├║ceho o zmene vo svojich osobn├Żch ├║dajoch.
 3. ┬áPoskytnut├ę osobn├ę ├║daje bud├║ sprac├║van├ę len pred├ívaj├║cim alebo n├şm ur─Źen├Żm spracovate─żom. Tret├şm osob├ím bude umo┼żnen├Ż pr├şstup k osobn├Żm ├║dajom z├íkazn├şkov len v pr├şpadoch stanoven├Żch platnou pr├ívnou ├║pravou (najm├Ą v priebehu spr├ívneho ─Źi trestn├ęho konania, ochrana pr├ív spotrebite─ża, v pr├şpade doru─Źovania tovaru┬á Slovenskou po┼ítou). V pr├şpade ak bude tovar doru─Źovan├Ż kuri├ęrskou spolo─Źnos┼ąou, Va┼íe osobn├ę ├║daje (v rozsahu meno, priezvisko, dodacia adresa,┬á telef├│n, e-mail) bud├║ poskytnut├ę – dopravcovi zvolen├ęmu kupuj├║cim.
 4. ┬áOsobn├ę ├║daje bude pred├ívaj├║ci sprac├║va┼ą v s├║lade s osobitn├Żmi predpismi. Osobn├ę ├║daje bud├║ sprac├║van├ę v elektronickej podobe automatizovan├Żm sp├┤sobom alebo v tla─Źenej podobe neautomatizovan├Żm sp├┤sobom.
 5. ┬áKupuj├║ci potvrdzuje, ┼że poskytnut├ę osobn├ę ├║daje s├║ presn├ę a ┼że bol pou─Źen├Ż o tom, ┼że sa jedn├í o dobrovo─żn├ę poskytnutie osobn├Żch ├║dajov.
 6. ┬áV pr├şpade, ak sa kupuj├║ci domnieva, ┼że pred├ívaj├║ci alebo sprostredkovate─ż vykon├íva spracovanie jeho osobn├Żch ├║dajov v rozpore so z├íkonom, m├┤┼że po┼żiada┼ą pred├ívaj├║ceho alebo sprostredkovate─ża o┬ávysvetlenie. Pod─ża ZoOOU m├í kupuj├║ci pr├ívo okrem in├ęho na opravu nespr├ívnych, ne├║pln├Żch a neaktu├ílnych osobn├Żch ├║dajov, na inform├ície o zozname osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę o n├şm pred├ívaj├║ci sprac├║va a ─Ćal┼íie pr├íva uveden├ę v ┬ž 28 ods. 1 ZoOOU.
 7. ┬áKupuj├║ci m├í najm├Ą pr├ívo svoj s├║hlas s poskytnut├şm svojich osobn├Żch ├║dajov na marketingov├ę ├║─Źely kedyko─żvek p├şsomne zmeni┼ą ─Źi┬á odvola┼ą, a to elektronicky:┬á Kupuj├║ci m├í pr├ívo okrem in├ęho na opravu nespr├ívnych, ne├║pln├Żch a neaktu├ílnych osobn├Żch ├║dajov, na inform├ície o zozname osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę o n├şm pred├ívaj├║ci sprac├║va a ─Ćal┼íie pr├íva uveden├ę v ┬ž 28 ods. 1 ZoOOU.

T├Żm fotonaplatne.sk

Obchodn├ę podmienky s├║ platn├ę od 06.11.2018 do odvolania.
Inform├ície pre kupuj├║cich: v pr├şpade zmeny obchodn├Żch podmienok, s├║ platn├ę obchodn├ę podmienky, ktor├ę boli v platnosti k d├ítumu n├íkupu.